DataOK

Web-suunnittelua, ohjelmistokehitystä ja tilastoanalyysejä

 • Web-lomaketutkimukset
  • tekninen toteutus
  • aineiston tilastollinen analyysi
  • konsultaatioapua tulosten raportointiin
 • Tilastollisten tutkimusaineistojen analyysejä
  • Tunnusluvut, jakaumat ja kuvaajat
  • Riippuvuusanalyysit ja kuvaajat
  • Monimuuttuja-analyysit


Copyright DataOk © 2014