DataOK

Web-suunnittelua, ohjelmistokehitystä ja tilastoanalyysejä

 • Erityyppisten sovellusohjelmien ja apu-ohjelmien kehitystä erityistarpeisiin:
  • Web-sovelluksena toimivia ohjelmia.
  • Desktop-sovelluksena toimivia ohjelmia.
  • VBA-/ eli Microsoft office-ohjelmistojen (Excel, Word, Powerpoint jne.) yhteydessä toimivia apuohjelmia.
 • Sovellusten tyyppiesimerkkejä:
  • Tilastolliset operaatiot ja analyysin apuvälineet.
  • Informaation graafinen esitys
  • informaation muokkaus ja siirtäminen muodosta tai paikasta toiseen automatisoidusti.
  • Tietokantaa tiedon tallentamiseen tarvitsevat ohjelmat, kuten asiakashallinta-ohjelmat.


Copyright DataOk © 2014