DataOK

Web-suunnittelua, ohjelmistokehitystä ja tilastoanalyysejä

Sovellus-ohjelmia

  • Asiakashallintaohjelma Psykelle (Tampereen yliopiston Psykologian Opetus- ja tutkimusklinikka)
  • Digium Oy:lle teksti informaation muokkaamisen ja muuntamisen hallinta-ohjelma.
  • Kymmeniä VBA- ja web-sovelluksena toimivia tilastollisten analyysien ja tiedon käsittelyn apuohjemia yliopistollisten tutkimushankkeiden tarpeisiin.
  • Excel-ympäristössä toimiva kirjanpito-ohjelmisto

Copyright DataOk © 2014